Uill, nach do nochd blog Gàidhlig eile!

‘s abair blog a th’ ann. Am faca tu am blog aig Flùr fhathast? Tha i a’ fuireach ann an Kazakhstan agus ‘s urrainn dhut a cuid sgriobhaidh leughadh aig http://uidh.blogspot.com/