A’ bruidhinn riut

Tha taibhse còmhraidh
O samhradh eile a’ priobadh orm
‘S a’ tarraing m’ aire chun na h-oisne
Far an d’ rinn mi conaltradh
Mus do shuidh mi air an trèan oidhche