An uair sin chunnaic mi leabhar-lìn eile.

Tha blog eile nar measg, Chuir 'CeolnanTeud' air bhog e an diugh: Seinn, Seinn, Seinn, oran ur, oran an uir