Deagh choinneamh feasgair Diciadain

Tha na pàrantan làn dòchas gum bi aonad Ghàidhlig aig aon den sgoiltean ann an Inbhir Narann as t-foghar ‘s a’ tighinn. Mar a thuirt mi, abair deagh choinneamh a bh’ ann ‘s thàinig sinn a mach gu math dòchasach ‘s barrachd air sin bidh iomairtean eile tighinn a mach as a’ choinneimh sin tha mi cinnteach.