Deiseil


Uill 's e sin mise deiseil airson bliadhna eile sa gharadh (glasradh co-dhiù) agus tha e bog fliuch a-muigh a-nis ach fhathast blath. Cuiridh sin piseach nach beag air a' bhuntàta. Am bliadhna Sharpe's Express, Romano, Pink Fir Apple agus Edzdell Blue.