Ath-chuinge - Sàbhail am Ploc

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a' maoidheadh Sgoil-chiùil na Gàidhealtachd sa Phloc, a tha air uimhir a dhèanamh airson piseach a thoirt air ceòl Albannach sna deich bliadhna mu dheireadh, a dhùnadh.

http://www.gopetition.com/petition/42495.html

Cuir fios air ur cuid càirdean sna làrachean eile mas e do thoil e.