Cola-deug chudromach airson sgioba ball-coise Inbhir Narann

A-màireach bidh Keith a’ ceilidh oirnn agus iadsan san treas àite agus Inbhir Narann sa cheathramh àite. Didòmhnaich 21 bidh sinn san chuairt dheireannach sa chupa ceann a tuath aig sràid Grannd (‘s e dhachaigh Clach a tha sin) agus bidh sinn a’ dèanamh ar dìcheall an aghaidh Caley Thistle.
A bharrachd air sin, Disathairne 27 bidh sinn uile a’ dol sios do dùn Èideann. Bidh Inbhir Narann a’ cluich an aghaidh Edinburgh City aig Meadowbank ann an cupa na h-Alba!
County Boys – air ais a-rithist!

Freagairtean:3

Aig 14:59 thuirt Anonymous Anonymous...

An do chaill an duine shuas an ceann aice ag cluiche ball-choise?

 
Aig 15:04 thuirt Anonymous Anonymous...

Obh! Obh!

B'àill leam :

"An do chaill an duine shuas an ceann aige ag cluiche ball-choise?"

sgrìbhachadh.

Tha mi duilich

 
Aig 15:42 thuirt Blogger Graisg...

Bhuannaich an duine bochd ud botail uisge-beatha as an raffle aig Meadowbank. Bha aige a thilleadha air an trèana ge-tà agus bha cus eagail air gun deanadh an t-uisge bheatha a' chuis air - leis a sin thug e dhan balaich le minibus e - iadsan ann an eiginn aig an àm ud: Edinburgh City 2 Inbhir Narann 0.
Daoine snoga a bh'annta shìos an sin - fìor luchd taic ball coise, feadhainn a bha le Meadow Bank Thistle FC mus do thàinig am fear-gnothaich a rinn Franchaise às a sin agus dh'imrich a h-uile càil do Livingstone. Bha fear an làthair le leinne T: Franchise Football, Never Forget, Never Forgive!
Gur math a thèid leotha san ath-chuairt an aghaidh Inbhir-Uige!!!

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh