Faire Chaluim Mhic Leòid - cothrom dhut ga fhaicinn

Seo e air an duilleig seo. Agus an uair sin faodaidh tu bhotadh air a shon san fharpuis a tha a' dol air an duilleig seo.