Cathadh chairtean dearga

Aig a cheann thall cha robh ach ochdnar cluicheadairean Inbhir Narann air a’ phàirce ach rinn iad a’ chùis air Brùra 4-3.