Prosbaig: a' chiad Bhideo pop Gàidhlig

...còmhla ris an oran a' chiad bhideo pop Gàidhlig...

Thog mi am bhideo seo bhon làraich aig Uistman59 thall aig youtube.