Roc ceilteis le Alan Stivell

Bha mise a’ toirt sùil air an làrach aig Dailymotion agus thachair mi air a’ bhideo seo.
Tha Alan Stivell a’ seinn ann am Breatnais agus an uair sin san Fhraingis.

Alan Stivell Gouel Karaez
Uploaded by Videaoueg