Cinderalla bhochd thall an Canada

Seo bhideo a rinn buidheann air choireigin ann an Canada, chunnaic mi thall aig LiveJournal e.