Iomairt cleasan salach an aghaidh Aonghais MhicNèill, tuilleadh fiosrachaidh air an Làrach aig Iain Dale.

Uill gun teagamh ‘s e paipear naidheachd Làborach a th’ ann an Sunday Mail nach e? Nach neònach gun do nochd sgeulachd mu dheidhinn a’ buill pàrlamaid nàiseantach aig an àm seo.
‘S e aon de na blogairean politeagach as cliùiteach a ghabhas ann an Iain Dale, seo a bheachd air cùisean gu ruige seo.