Farpais mhaise Fhrangach - Cuairt dheireannach

Chan eil ach Sarkozy (Sarko) agus Ségolène Royal air fhàgail a-nis. Thuit an deichnear eile a-mach à shealladh air sgath ‘s chan eil ach an dithis leis a bhòt as motha a tha ceadaichte a ‘dol a-steach dhan cuairt dheireannach. Uill a sin ri ràdh cho fad ‘s a tha dlùth-chruinneas (globalisation) a’ leigeil le duine sam bith smachd air a dhùthaich fhèin. Fad ‘s a tha mise ga thuigsinn ‘s e seòrsa Mairead Thatcher a th’ ann an Sarko agus tha coltas Tony Blair air Royal. Chuir mi às den rèidio an-diugh, cha robh iad a-mach ach air ciamar a bhiodh na leanas na chath mhòr eadar clì agus deas ach dhomhsa chan eil e mar sin idir. Tha mise den bheachd gu bheil a h-uile càil a’ tòiseachadh gu math air an taobh deas agus chan e sòisealach a th’ ann an Royal. ‘S e sòisealach a th’ ann an Jose Bove ach cha d’ fhuair esan ach 1.5%.

Chaidh Le Pen a-mach à sealladh, cha robh aige ach 11% agus tha mòran den bheachd gun chaill esan mòran bhòtaichean gu Sarko - an e Le Pen 'light' a th' ann an Sarko?. Chuala mi cuideigin a dh’ faighnich, ‘Dè an diofar eadar Sarko agus Le Pen?’
Agus an fhreagairt? ‘Bhiodh Sarkozy a’ faighinn cuidhteas dhen daoine ‘sans papiers’ agus bhiodh Le Pen a’ faighinn cuidhteas dhen feadhainn aig a bheil ‘papiers’.’
Chuala mi rudeigin eile. A-rèir coltais bha Le Pen air a rèidio agus dh’fhaighnich iad dheth carson ged ‘s a bha e fhèin às a’ bhreatainn bheag nach robh e a’ faighinn mòran taic bhon àite sin idir. Thuirt Le Pen gur e sin air sgath ‘s gur e ‘Xenophiles’ a bh’ ann am muinntir na Breatainn bige. Tha sin ri ràdh nach eil eagal idir air na daoine coibhneil a tha seo ro choigrich no cultaran eile agus cuiridh iad fàilte agus fuaran air daoine sam bith ge b’e de seòrsa dath no creideimh a th’ aca. Cha chreid mi nach eil sin gu math cumanta sna dùthchannan ceilteach nach eil?