Cleasan salach an aghaidh Aonghais MhicNèill B.P.

Tha a h-uile coltas ann gu bheil Aonghas MacNèill na thargaid. Airson tuilleadh leugh am blog aig Iain Dale.