Sgrìob suas a' phrìomh shràid

Thog mi grunn dhealbhan an diugh. Cha robh e ro fhuar agus leis a sin cha robh cus cabhaig air daoine. Chunnaic mi fear a bha mi eòlach air, dh’èigh e dhomh san dol seachad: ‘A bheil thusa a feuchainn ri m’anam a ghoid.’ ’S e duine gasta a th’ann, làn spòrs agus fealla-dhà, air a bheò ghlacadh le Bob Dylan, pàirt den cheann aige fhathast beò sna trì ficheadan. ‘S fìor thoil leam Inbhir Narann, tha e na Disneyland an taca ri mòran àiteachan eile.