Gleann nan sìthiche

Chaidh sinn a-null dhan Eilean Dubh an diugh agus beagan os cionn Ròs maircnidh choisich sinn dhan ghleann nan sìthiche. Cha robh iad ann ge-tà ach mar a rinn mìltean de dhaoine eile, thug sinn tabhartas dhaibh gus an cumail ann an deagh shunnd.