Cearcall còmhraidh air skype

A bheil speakers agus microfòn air a’ choimpiutar agad? Carson nach cuir skype air? Leis a sin dh’fhaodadh tu a bhith bruidhinn Gàidhlig le duine sam bith aig am sam bith ma bhios skype aca cuideachd. Tha an àireamh de dhaoine a tha a’ cabadaich sa Ghàidhlig air loidhne a’ sìor dhol am meud dìreach ma a tha cùisean sa’ Ghàidhealtachd ‘mas fhìor’ san fharsaingeachd. Ma tha thusa a’ lorg beagan conaltraidh air loidhne agus tha fhathast Skype agad, carson nach cuir d’ainm skype air an t-sreath seo aig Fòram na Gàidhlig agus ann an ùine nach bi fada tha a h-uile coltais ann gum biodh cuideigin a’ cur skype thugad. ‘S e Fòram air leth a th’ ann an FnaG agus dìreach ma a tha e ann an Tìr nam Blòg ‘s e àite eadar-nàiseanta a th’ ann.