Gnìomh-dìreach

Tha beagan fianais de ‘ghnìomh-dìreach a’ nochdadh ann an latha a th’ ann. An urrainn dhut a thomhais càit an deach an dealbh seo a thogail?
Mura bheil sgot agad, seo beagan cuideachaidh dhut.

Freagairtean:3

Aig 11:55 thuirt Blogger Steaphan MacRisnidh...

Sabhal Mòr Ostaig an e? Tàmailteach nach e! Son aithris ball-coise sa Ghàidhlig a leughadh, faic An dèan seo an gnothach? - blog ùr a chur mi air chois o chionn ghoirid!

 
Aig 12:17 thuirt Blogger Steaphan MacRisnidh...

Saoil an cuir thu fios thugam ciamar a tha thu a' cur Gàidhlig air na "comments" agus rudan eile a tha anns a' Bheurla air na blogs?

 
Aig 15:22 thuirt Blogger Graisg...

Cuir mi fios thugad aig do sheòladh yahoo Stefan ach saoilidh mi gum be feum agad air beagan cuideachaidh bho Chadalach cuideachd.

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh