Am faca tu Elvis? Bidh ùidh aige ann am blog ùr a chunnaic mi an diugh

‘ Tha naidheachd a’ briseadh’ mar a chanas iad: chunnaic mi blog sgrathail fhèin math an diugh: ma chì thu Elvis chuir fios air gun dàil.