Am frith-rathad shìos dhan abhainn

Seo am frith-rathad shìos dhan abhainn. Bha deagh chothrom agam an uiridh an Clematis Montana ‘s an fhaidhbhile a cheangal ri chèile agus tha a’ bhuannachd den phìos obrach ud gu fìor shealltainn os do chionn an diugh. Tha an dà chuid comasach air rudan mòra a dhèanamh, chì sinn de a’ dol a thachair san am ri teachd.