Stad-grian sona dhuibh uile

Shìos aig traig Inbhir Narann an-diugh. Tuilleadh an seo.