Inbhir Narann 6 Brùra 0

'S e sin Inbhir Narann air muallach leaga na Gàidhealtachd an-diugh. Que sera, sera, Inbhir Narann gu bràth, gu bràth... Dealbh bho Dhòmhnall MacMhathain