Dol fodha na gréine Inbhir Narann 29/09/11

Mu dheireadh thall fhuair sin rudeigin b' fhiach fhacinn. Tha sgothan tiugha air a bhith buailteach a bhith nan laighe san taobh an iar fad na mios seo ach cha robh iad ann a-nochd agus seo an toradh a bha tighinn as.

Freagairtean:1

Aig 18:26 thuirt Anonymous Anonymous...

Srath math dhealbhan a-sin a dhuine.
Ach ann an Inbhir Narann a bha thu dà-riribh? Boidheach, ma-tà!Sruth a' Chamais

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh