Corra-ghritheach ris an canar Artair

Artair, Corra-ghritheach a tha a' fuireach ann an Baile na Gailmhin (Cathair na Gaillimhe). Tha muinntir an àite a' toirt biadh dha agus esan deisil agus deònach brath a' gabhail orra.