Sainsbury's Inbhir Narann - Soidhnichean Dà-chànanach

Freagairtean:2

Aig 12:54 thuirt Blogger Unknown...

"Cur-seached"? Ùps...

'S math gu bheil iad a' cleachdadh na Gàidhlig ge-tà!

 
Aig 14:13 thuirt Blogger Graisg...

taobh a-miugh thachair mi air tè aig an robh Gàidhlig bho thus.
Saoilidh mi gum bi facal na dha na bhroinn nach bi thu eòlach air, thuirt mise le plionais orm

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh