Ealachan Abhainn Narann'S àbhaist a bhith rudeigin ri fhaichinn fad na bliadhna air an abhainn ach abair thusa gur e àm sonraichte a tha seo.