Sàr bhiadh na Gàidhealtachd


Seo dealbhan a fhuair mi bho neach ionnsachaidh eile ann an Inbhir Narann. Tha Pam choir ag obair aig Sàr-bhiadh na Gàidhealtachd ann an Inbhir Nis agus tha iad moiteil as na soidhnichean ùra aca.