Soidhnichean rathaid Gàidhlig - sìth nar linn?

An till Art le deagh naidheachd?