a' cleachdadh larach 'wordle'
Seo na rinn wordle.net leis na laraichean SMO agus CNSA. Brùth orra gus dealbhan nas motha fhaicinn.