Punc sna h-eileanan

Bhideo a tha a-mach air Punc sna h-eileanan.

‘S ann an trì pàirtean a tha e thall aig an làraich Utube aig 'Siabost'. Mholainnsa gun toir thu sùil air bhideo eile ris an canar Sgeulachdan Gàidhlig. An aithne dhut àite sam bith eile air loidhne far am faigh thu bhideos eile?