Ur-sgeul didisteach

Clàraidhean air loidhne le teacsa, bhideos agus cothrom gus CD fhaighinn saor an asgaidh. 'S e sin ùr-sgeul didisteach agus 's e làrach air leth a th' ann agus ma tha thu airson ceangail a dhèanamh bhon bhlòg agad rinn mi putan a bhios fregarrach airson 'side-bar'.