Tuilleadh bho Utube

Abair goireas air leth a th’ ann an YouTube. Ge b’ dè a’ togail d’ùidh bidh rudeigin air an làrach aca. Tha e math a bhith faicinn gu bheil an ‘joie de vivre’ sònraichte a tha ri fhaighinn sna h-eileanan air nochdadh na broinn.
Tha mi duillich. Thug mi às an ceangal dhan bhid sin, fhuair mi gearan nach robh e eibhinn. Chuir mi fear eile na àite nach biodh connspaideach idir.