Cèicean-churran air a fhàs ro dhaor

Tha iad cho blasda ‘s tha mi measail orra ach a-nis tha iad a’ cosg 90sgillan anns a bhùth Ashers ann an Inbhir Narann. Tha sin cus orm. Tha iad glè dhaor nach eil? Dè cosg a th’annta far a bheil thusa a’ fuireach?

Freagairtean:1

Aig 18:27 thuirt Blogger Cadalach...

Chan eil fhios agam ma tha iad ro dhaor ann an Inbhir Narann oir chan ith mi céic-churran -- chan eil e blasda idir! 'S fheàrr leam càis-chéic le sùbhan-làir... :-)

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh