An t-Samhain Shèimh


Shìos aig na lotaichean Rathaid a' Mhuillinn, Inbhir Narann agus na peasraichean milis fhathast fo bhlath.

Freagairtean:4

Aig 23:09 thuirt Anonymous Anonymous...

Dealbh gle breagha gu dearbh!

 
Aig 17:47 thuirt Anonymous Anonymous...

Nach eil an sneachd agaibhse an-diugh?


Sruth a' chamuis

 
Aig 10:17 thuirt Blogger Graisg...

Chan eil mi aig an taigh an-diugh ach chuala mi gum bi droch aimsir air faire

 
Aig 20:11 thuirt Anonymous Anonymous...

Uill, nach eil an t-samhainn aig a dheireadh?

Chan eil blaths sa ghrein, a bheil?Sruth a' chamuis

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh