Ceannardan dhan t-sitig phoilitigeach

(Dealbh Inbhir Losaidh An t-Samhain 2010) An uiridh rinn iad caismeachd còmhla ri Ailig Salmond agus 7,000 luchd iomairt eile gus am Campa feachd adhair Inner-Lòsaidh a shàbhaladh. An seachdainn seo tha iad a' dèanamh caismeachd a-mach a shealladh. Nach cruaidh eachdraidh?

Freagairtean:2

Aig 21:08 thuirt Anonymous Anonymous...

An t-Samhain 2011? Cha chreid mi gum bi iad nan ceannardan aig an àm ud... ;-)

 
Aig 22:10 thuirt Blogger Graisg...

tl a charaid, chuir mi ceart sin :-0

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh