Nan Soluis Dhubh - beagan a bharrachd retro dhuibh

Boillsgeadh air ais!

Tha e làn thìde gun do sgrìobh mi rudeigin air a' bhlog a tha seo ach tha mi air mo bheò ghlacadh leis a h-uile càil a tha an àirde air Utube a-nis.