Saoil a dh'fhaodadh seo a' tachairt aig a' bhall-coise ann an Alba?

Seall air an dealbh a tha seo air duilleag Facebook Equipe de Bretagne de Football.