Dàn dà-chànnanach le John Aberdein

Thachair mi air iris air loidhne  ris an canar "The Point" agus mhothaich mi dàn le John Aberdein. Seo far a bheil e.