A bheil cuimhne agad air 'Can Seo'

Ma dh'fhaoidte nach robh thusa fiù 's beò aig an àm sin ach taing gu Muckapedia seo e dhut.