A' dol gu tuath no gu deas?

Thuirt mo cheile gum faca i gòbhlan-gaoithe shìos aig an traigh an-diugh. Gur math a thèid leis ge b’e dè an rathad a ghabhas e, A bheil Samhradh beag na Fèill Mìcheil fhathast a’ cumail a’ dol? Tha eagal orm gu bheil cùisean fada fada ceàrr.