An dearg amadan na thràillealachd do dh'aineolas gu sìorraidh bràth

The Scottish Funday Times: just the thing for your fetid fries?

Tha mi duillich chan eil an teacsa soilleir gu leòr ach ag innse na fìrinn chan eil e airidh air leughadh. Tha esan a' togail turasdail às, nach eil? Mhìcheal, 's e truaghan a th'annad agus tha do tiops grod! Thusa nad thràillealachd do dh'aineolas gu sìorraidh bràth.