Luchd obrach gun ghearain, gun tuarastal, gun shaor-làithean.

Tha iad buailteach a bhith fada nas slaodaiche sa mhìos seo ach leis an deagh aimsir a tha air a bhith againn sa bhad seo den taobh a tuath tha iad air a bhith a’ cumail a’ dol. Bho ghinealach gu ginealach nì iad an dìcheall air ur son. Abair thusa gur e baoiteagan beaga dearga snoga a th’annta.