Cli Beurla?

Sgrìobh caraid (neach-ionnsachaidh dìcheallach) gu Cli.'S e post-dealain sa Ghàidhlig a bh'ann agus cha robh e foirfe ach ghabhadh a thuigsinn gu math. Co-dhiù thàinig freagairt sa bheurla. 'S e briseadh-dùil a bh'ann don neach-ionnsachaidh. Mur a bheil Cli airson freagairt a sgrìobhadh sa Ghàidhlig do p-d sa Ghàidhlig carson a tha iad ann?