An t-Samhain Shèimh


Shìos aig na lotaichean Rathaid a' Mhuillinn, Inbhir Narann agus na peasraichean milis fhathast fo bhlath.

Tir nam Beann, nan Gleann, 's nan Gaisgeach

Inbhir Narann gan cuimhneachadh.