Inbhir Narann aig briseadh an latha

Ged a tha sinn a' gluasad chun a' gheamraidh tha aon buannachd tighinn às agus sin ri rà nuair a thig briseadh an latha tha sibh buailteachd a bhith an àirde sa chiad dol a-mahc.